COLOCIVU INTERNAŢIONAL LA DEPARTAMENTUL LINGVISCTICĂ ROMANICĂ ŞI COMUNICARE INTERCULTURALĂ

Pe data de  13 octombrie 2016 Departamentul Lingvistică Romanică şi Comunicare Interculturală a fost gazda  celei de a IV-a ediții  a  Colocviului  Științific cu participare internațională : „DE LA TEXT LA CONTEXT. PROVOCĂRI ŞI PERSPECITVE ÎN ABORDAREA INTERDISCIPLINARĂ  A  TEXTULUI  LITERAR, consacrată memoriei  lui Victor  BANARU, doctor habilitat, profesor universitar, șef catedră, scriitor și traducător francofon  cu ocazia  aniversării a 75-a de la naștere .

more “COLOCIVU INTERNAŢIONAL LA DEPARTAMENTUL LINGVISCTICĂ ROMANICĂ ŞI COMUNICARE INTERCULTURALĂ”

Colocviul Internaţional „Mirajul traductologic: ştiinţa traducerii şi literatura tradusă în perioada sovietică şi contemporană”

În data de 29-30 septembrie 2016, Departamentul Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată și Departamentul de Literatură Universală și Comparată, Universitatea de Stat din Moldova  a organizat colocviul internațional „Mirajul traductologic: ştiinţa traducerii şi literatura tradusă în perioada sovietică şi contemporană” cu prilejul  aniversării a 70 de ani USM și aniversării a 20 de ani ai departamentului Traducere, Interpretare și Lingvistică Aplicată. În cadrul acestui colocviu internațional și interdisciplinar s-a abordat traducerea şi (im)posibilitatea traductologică ieri şi azi în spaţiul sovietic şi postsovietic, desigur cu ieşirile fireşti din spaţiul şi timpul conturat. Tema conferinţei a permis abordări interdisciplinare :  traductologie, teoria traducerii şi a interpretării, limbile aplicate ieri şi azi, literatura generală şi comparată, culturologie, ştiinţele comunicării, lingvistică, etc.

more “Colocviul Internaţional „Mirajul traductologic: ştiinţa traducerii şi literatura tradusă în perioada sovietică şi contemporană””

Universitatea de Stat din Moldova a participat la Ziua de Informare despre Mobilități și Schimb Academic Internațional, organizată de Universitatea din Geneva (Elveția)

La 13 octombrie 2016, Universitatea din Geneva a organizat, pentru a noua oară, Ziua de Informare despre Mobilități și Schimb Academic Internațional, denumită anterior Ziua Internațională a Universităților – Partenere.

Scopul acestei manifestări a fost promovarea schimbului de studenți între instituțiile –partenere și informarea studenților și tinerilor cercetători despre posibilitățile de sejur academic în străinătate. more “Universitatea de Stat din Moldova a participat la Ziua de Informare despre Mobilități și Schimb Academic Internațional, organizată de Universitatea din Geneva (Elveția)”