COLOCIVU INTERNAŢIONAL LA DEPARTAMENTUL LINGVISCTICĂ ROMANICĂ ŞI COMUNICARE INTERCULTURALĂ

Pe data de  13 octombrie 2016 Departamentul Lingvistică Romanică şi Comunicare Interculturală a fost gazda  celei de a IV-a ediții  a  Colocviului  Științific cu participare internațională : „DE LA TEXT LA CONTEXT. PROVOCĂRI ŞI PERSPECITVE ÎN ABORDAREA INTERDISCIPLINARĂ  A  TEXTULUI  LITERAR, consacrată memoriei  lui Victor  BANARU, doctor habilitat, profesor universitar, șef catedră, scriitor și traducător francofon  cu ocazia  aniversării a 75-a de la naștere .

 Tradițional, colocviile organizate de ex-catedra Filologie Franceză şi  deja actualul DLRCI  sunt onorate de somități în domeniul științelor  limbajului.  Anul acesta Invitată de Onoare a Colocviului  trebuia sa fie  Anne-Marie Houdebine – Gravaud, doctor în filologie şi ştiinţe umaniste, Profesor emerit de lingvistică şi semiologie la Universitatea Paris Descartes Sorbona, Franţa, căreia prin ședința din 4 octombrie 2016 i s-a conferit titlul de Membru de onoare al Departamentului Lingvistică Romanică şi Comunicare Interculturală. Acest lucru se datorează colaborării fructuoase cu doamna profesor încă din 2007 de la colocviile Universității A.I.Cuza din Iaşi, continuate apoi prin tridemul laboratoarelor universitare în semiologie Sorbona – Iaşi – Chişinău. Din păcate şi din cauza unei întâmplări tragice sosirea doamnei profesor nu a mai fost posibilă, acesta fiindu-i şi ultimul titlu academic acordat…

gutu1 Participanți la Colocviu au fost colegi din universitățile din Franţa (Aix-en-Provence), Macedonia (Skopje), România (Iași, Galați, Bacău),  Republica Moldova (Chișinău, Bălți, Cahul, Comrat).

Ediţia a IVa din 2016 a Colocviului a fost consacrată textului literar ca obiect de analiză şi conexiune interdisciplinară, precedentele trei având ca generic Conexiuni și perspective în filologia contemporană. Colocviul s-a centrat pe 4 paliere tematice, legate de activitatea nemijlocită a savantului şi profesorului universitar Victor Banaru şi de tendințele actuale de evoluție a problematicii textului şi a dimensiunilor sale multiple de cercetare (semiotică, pragmatică, hermeneutică, lingvistică, didactică, literară, traductivă etc.). 

 Un palier a fost consacrat domeniului gramatical :  de la  gramatica frazei la gramatica textului literar, acest subiect constituind domeniul de studiu al savantului Victor Banaru. Printre multiplele  domenii de interes ale   profesorului Victor Banaru    s-a regăsit și   grija față de promovarea  limbii  și culturii franceze  în Moldova, dumnealui  fiind  și fondatorul Asociației Profesorilor de limbă Franceză din Moldova.  Astfel  discuțiile din  perspectiva didactică a textului literar  au  fost direcționate într-un palier aparte . Textul literar generează problematici ale interpretării  din varii perspective: lingvistică și semiotică (limba ca sistem de semne), gnoseologică și epistemologică (limba ca mijloc de cunoaștere). Un palier important drept conținut și valoare a fost consacrat  delimitărilor conceptuale în problematica textului literar: dimensiuni semiotice,  hermeneutice şi literare. gutu1

Limbile de lucru ale colocviului au  fost  româna și  franceza.

 Departamentul Lingvistică Romanică şi Comunicare Interculturală  aduce mulțumiri partenerilor pentru suportul oferit: administrației Universității de Stat din Moldova, Facultății de Limbi și Literaturi Străine, Ambasadei Franței în Moldova, Agenției Universitare a Francofoniei, Alianței Franceze din Moldova, Asociației Profesorilor de Limbă franceză din Moldova, care au contribuit ca acest for științific să se producă cu succes.

 Cristina ENICOV

 Lector universitar,

 Departamentul Lingvistică Romanică şi Comunicare Interculturalăмихаил безлепкин квартирыпродвинуть сайтраскрутка и поисковая оптимизация сайтовкупить игруlive casino uk


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *