Colocviul Internaţional „Mirajul traductologic: ştiinţa traducerii şi literatura tradusă în perioada sovietică şi contemporană”

În data de 29-30 septembrie 2016, Departamentul Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată și Departamentul de Literatură Universală și Comparată, Universitatea de Stat din Moldova  a organizat colocviul internațional „Mirajul traductologic: ştiinţa traducerii şi literatura tradusă în perioada sovietică şi contemporană” cu prilejul  aniversării a 70 de ani USM și aniversării a 20 de ani ai departamentului Traducere, Interpretare și Lingvistică Aplicată. În cadrul acestui colocviu internațional și interdisciplinar s-a abordat traducerea şi (im)posibilitatea traductologică ieri şi azi în spaţiul sovietic şi postsovietic, desigur cu ieşirile fireşti din spaţiul şi timpul conturat. Tema conferinţei a permis abordări interdisciplinare :  traductologie, teoria traducerii şi a interpretării, limbile aplicate ieri şi azi, literatura generală şi comparată, culturologie, ştiinţele comunicării, lingvistică, etc.

Domeniile tematice propuse:

Axa nr. 1. Traducere și ideologie, în cadrul căreia s-a reflectat asupra investigării modului în care traducerea și ideologia au corelat într-un context definit cronologic, dar și ideologic, de comunism și postcomunism.

Axa nr. 2. Literatura tradusă în perioada sovietică şi contemporană, în cadrul acestei s-a discutat despre  ideologiile  interne domeniului de studiu literar, a rolului pe care acestea îl dețin în evoluția și propagarea formelor literare, a locului traducerii în domeniul literar prin prisma contribuțiilor acesteia (de orice natură) asupra literaturii în comunism și postcomunism.

Colocviul a întrunit 40 de participanţi, dintre care, cadre didactice, doctoranzi de la USM, oaspeţi de la alte instituţii cum ar fi: Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, România; Universitatea de Vest din Timișoara, România; Universitatea de Stat Ilia din Tbilisi, Georgia; Universitatea Paris IV-Sorbonne, Franța ; Universitatea de Stat V. Brioussov, Erevan, Armenia ; Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți ; Universitatea Liberă Internațională din Moldova.

Comunicările la colocviu au deschis noi oportunități de colaborare între diferite instituţii de învăţământ şi țări, realizarea proiectelor comune și un schimb de experiență în domeniul cercetării științifice.

Colocviul a fost organizat cu suportul financiar și logistic al Agenţiei Universitare a Francofoniei, de comun  cu Universitatea de Stat din Moldova, Centrul Interuniversitar Multilingv de Excelenţă în domeniul Traducerii, Terminologiei şi Ingineriei Lingvistice (CIMETTIL), Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți şi partenerul de pe piața muncii – AQA Event & Project Management.

img_2976 img_2946 img_2905 img_2885 img_2874 img_2873 img_2989макияжtranslate in english from spanishasus тонкийпродвижение продукта в социальных сетяхfree casino games no download no registration


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *