Bursa

Bursele academice sunt acordate semestrial în baza medii academice a studenților care nu au restanțe academice și aceste examene au fost susținute cu succes în perioada sesiunii de bază.

Cuantumul burselor acordat studenților Facultății Limbi și Literaturi Străine este stabilit de Universitatea de Stat din Moldova.

Ordinul de acordare a burselor este afișat avizierele decanatului în lunile octombrie (pe perioada septembrie – ianuarie a anului academic curent) și februarie octombrie (pe perioada februarie – iunie a anului academic curent).

Bursele sociale sunt acordate SEMESTRIAL  studenților care solicită bursa prin depunerea unei cereri și a următoarelor acte la secretariatul Decanatului sala 216 blocul III.

  1. Certificat despre componența familiei;
  2. Certificat referitor la venitul părinților pe mulțimile 3 luni;
  3. Copia certificatului de invaliditate, de deces (a unui părinte), etc.

Cuantumul burselor acordat studenților Facultății Limbi și Literaturi Străine este stabilit de Universitatea de Stat din Moldova.

cerere-bursaqlikview чтохарьков никасbi системаединая системаавтомобильный сканер launch