Departament Lingvistică Romanică și Comunicare Interculturală

lingvistica-romanicaDepartamentul  de Lingvistică romanică şi comunicare interculturală (DLRCI) a fost fondat în anul 2014 în baza catedrelor de filologie franceză (LA) şi limbă franceză (LB), filologie spaniolă şi italiană, toate cu un palmares istoric de 50 de ani. Colectivul întrunește mai mult de 20 de profesori – doctori habilitați, profesori universitari, doctori conferențiari, doctori lectori, lectori, inclusiv lectori din Franţa şi Spania. Performanțele acestei noi structuri universitare sunt legate de experiența organizării a mai mult de 13 colocvii internaţionale, naţionale şi departamentale, mese rotunde, lansări de carte la USM şi în republică, serate culturale. Doar în anul 2016 DLRCI a organizat 2 colocvii internaţionale in memoriam Victor Banaru, doctor habilitat, profesor universitar, şef catedră, scriitor şi traducător francofon şi Vitalie Sorbală, doctor habilitat, profesor universitar, primul decan al Facultății de Limbi Străine. Iar printre absolvenţii istorici ai DLRCI se numără parlamentari naționali și europeni, ambasadori și colaboratori ai MAEIE din R. Moldova, angajaţi ai Consiliului Europei, reprezentanţi permanenţi la ONU din partea Moldovei, viceminiștri, vicerectori, decani, șefi catedre, directori de școli și licee, şefi de servicii vamale, interpreţi şi traducători calificaţi, șefi de posturi radio, animatori de emisiuni Radio/TV și de centre expoziţionale internaţionale (Louvre), colaboratori ai revistelor şi ziarelor internaţionale, specialişti calificaţi în managementul hotelier, profesori de performanță.

Echipa DLRCI a fost instruită şi formată la centrele universitare naționale și internaționale, capabilă să descopere, cu rigoare şi pasiune, tehnologiile şi strategiile didactice moderne pentru însușirea următoarelor specialități: în Științe umanistice – limba și literatura franceză/engleză, limba și literatura spaniolă/engleză,  limba și literatura italiană/engleză (3 ani de studii) şi în Ştiinţe ale Educaţiei – specialitatea limba şi literatura franceză/engleză (4 ani de studii). Aceste specialități pot integra mai apoi un masterat profesional în domeniul Comunicării multilingve, managementului intercultural şi limbajelor de afaceri (90 si 120 de credite), Glotodidacticii şi managementului intercultural în educație (90 de credite), Studiilor franceze (120 de credite). Aceste specializări oferă posibilități de angajare în diverse domenii cu implicare pedagogică: instituții de învățământ din republică pentru asigurarea învățării/predării limbilor străine la diferite niveluri (primar, gimnazial/liceal sau centre de cursuri) şi lingvistică: centre terminologice, organizații ce promovează medierea culturală internațională (expoziții, centre de artă, pavilioane de promovare a produselor etc.), birouri de traduceri, departamente instituționale internaționale, întreprinderi cu capital străin din republică, centre de studii multilingve, radio/TV, reviste/ziare în limbi străine etc. Studiile oferite de masteratele de la departament pot continua ulterior şi la Institutul Francofon de Administrare şi Gestiune din Sofia, Bulgaria, la Universitatea din Geneva, Elveţia, în baza unor burse acordate de această instituție conform acordului bilateral de mai mult de 10 ani.

DLRCI îşi propune că obiective:

a) promovarea învăţământului şi a cercetării ştiinţifice, ambele situându-se permanent în serviciul şi în ritmul de evoluţie al unei societăţi bazate pe valorile cunoaşterii: organizarea colocviilor ştiinţifice pentru studenţi, participarea la concursurile republicane interuniversitare, animarea atelierelor de cercetare, elaborarea publicaţiilor comune, publicarea materialelor academice/didactice pertinente, mesele rotunde cu factori de decizie importanţi, din ţară şi de peste hotare etc.

b) situarea vieţii academice şi, indirect, a altor domenii de cunoaştere, în contextul european şi mondial: beneficierea de conferinţele şi orele practice ţinute de către profesorii invitaţi din cele mai diverse centre universitare din Franţa, Elveţia, Bulgaria, România, Canada, Albania, Belgia, Spania, Italia etc., cu care colaborăm; organizarea colocviilor ştiinţifice internaţionale, cu participarea profesorilor străini care stabilesc contacte intelectuale cu studenţii de la DLRCI

c) contribuţia la dezvoltarea locală, regională şi naţională, din punct de vedere social, economic, cultural, politic, printr-o implicare puternică în viaţa comunitară: implicarea studenţilor în viaţa politică a ţării, prin coparticipări în ONG-urile pentru tinerii care decid viitorul ţării, implicarea în activităţile sindicatelor studenţeşti universitare, delegarea reprezentanţilor în Senatul USM, posibilitatea efectuării stagiilor de vară în întreprinderile cu capital străin din republică, stagii subvenţionate de către Agenţia Universitară Francofonă şi de alţi operatori.

d) integrarea în spaţiul universitar european: realizarea mobilităţii academice de excelenţă în centrele universitare din Europa, posibilitatea efectuării stagiilor profesionale, subvenţionate de AUF, ambasadele Spaniei şi Italiei, cu durata de la 1 la 3 luni, în instituţiile şi organizaţiile de profil din străinătate.

Studentul DLRCI duce o viaţă culturală activă şi de calitate prin participare la seratele francofone, ispanofone, italofone din centrele de agrement din capitală, prin implicarea în diverse concursuri francofone, ispanofone, italofone, organizate direct de DLRCI sau de ambasadele respective, de Alianţa Franceză din Moldova, de Agenţia Universitară Francofonă, de Asociaţia profesorilor de limbă franceză din Moldova etc.  

 графические планшетыофициальный никас сайт менюколяска для лялькиноутбук 13брекеты ребенку