Departament Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată

Departamentul Traducere, Interpretare și Lingvistică Aplicată (inițial Catedra Teoria și Practica Traducerii) a fost fondat în anul 1996, în urma deciziei Senatului Universității de Stat din Moldova și ca rezultat al analizei experienței internaționale în formarea traducătorilor, interpreților și a necesitătilor pieței interne în specialiști cu profilul respectiv. Deschiderea specialităţii de traducător şi de interpret (1996) a fost pregătită prin formarea formatorilor. Partea traductologică şi terminologică a acestei formări a fost asigurată de instituţiile internaţionale, cum ar fi Alianţa Franceză, Uniunea Latină, guvernul Franţei, SUA, de universităţile şi centrele care dispun de o experienţă bogată în aceste domenii.

Departamentul Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată formează traducători, specialişti în domeniul comunicării specializate şi a medierii lingvistice, atât prin implantarea şi difuzarea terminologiilor multilingve normalizate sau recomandate în activitatea profesională, cât şi prin utilizarea terminologiilor respective în procesul formării unor cadre calificate în acest domeniu.

Aici activează cadre didactice cu un nivel de pregătire înalt, cu experienţă în domeniul traducerii: dna Ludmila Zbanţ, profesor universitar, doctor habilitat în filologie, dna Angela Grădinaru, conferenţiar universitar, doctor în filologie, dna Gabriela Şaganean, conferenţiar universitar, doctor în filologie, dna Svetlana Corcodel, dna Rodica Caragia, dna Larisa Cebuc, dna Irina Marchitan şi dna Eugenia Ziadeh, lectori universitari superiori, traducători autorizaţi pe lângă Ministerul Justiţiei din Republica Moldova. Să nu uităm şi de tinerii de la acest departament, care activează, de asemenea, ca traducători/interpreţi în cadrul diverselor birouri de traducere din ţară: Mucerschi Natalia, Vreme Natalia, Marchitan Ina, Bușilă Alina, Sîtnic Ina, şi mulţi alţii, care s-au lansat deja şi în domeniul cercetărilor ştiinţifice, colaborând cu diverse instituţii de cercetare din străinătate.

Departamentul Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată oferă studii de traducere – interpretariat, o specialitate ce atrage tot mai mult tinerii în condiţiile societăţii internaţionale multilingve, care necesită profesionişti ai comunicării interlingve şi interculturale. Viitorii translatori studiază aici cel puţin două limbi. Doar la acest departament – pe lângă engleză şi franceză (limbi de bază studiate tradiţional) – se studiază chineza, turca, poloneza, portugheza, araba, italiana sau spaniola, în acest scop fiind invitaţi profesori străini din China, Polonia, Turcia, Egipt, România, SUA, Brazilia, Belgia, Germania, Austria, Franța. Departamentul este dotat cu echipament performant, cabinete multimedia, în care viitorii profesionişti ai traducerii sunt antrenaţi în simularea condiţiilor de traducere simultană, consecutivă şi cea asistată de calculator.

Cu sprijinul ambasadelor țărilor respective, în cadrul departamentului Traducere, Interprtare și Lingvistică Aplicată au fost create următoarele centre: centrul de cultură chineză, centrul de cultură turcă, centrul de cultură poloneză, centrul  egiptean, centrul de cultură portugheză.

La ora actuală departamentul Traducere, Interpretare și Lingvistică Aplicată propune trei programe de master în colaborare cu alte departamente (Marketing şi Relaţii Economice Internaţionale, Limba română și Teorie și istorie a dreptului) : 1. Traducere și interpretare de conferințe; 2. Servicii de comunicare interculturală și turism; 3. Redactare și traducere juridică

 

Direcţiile principale de cercetare ale departamentului:

  1. Dinamica şi pragmatica limbajului în plan interlingual (lexicul, gramatica, stilistica, nivelele limbii, discursul, etc.);
  2. Probleme ale traducerii specializate (traducerea tehnică, ştiinţifică, literară);
  3. Metode de predare a diferitelor tipuri de traduceri;
  4. Terminologia plurilingvă (constituirea terminologiilor adecvate în diferite domenii ale ştiinţei şi tehnicii în limba maternă şi în limbile străine).
  5. Studii de interculturalitate

traducere1

traducere2

 

 

vsemsmart.rumfx brokerлобановский александробыск лобановскийmobile casino slots no deposit bonus