Misiune și istoric

Din momentul fondării în martie 1964, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a avut o singură misiune: să formeze personalități. O misiune deloc simplă, dar absolut necesară, căci doar personalitățile pun în mișcare lucrurile în orice circumstanțe și la orice nivel.img_8490

Personalitatea cea mai importantă formată la facultatea noastră o constituie miile de învățători care muncesc cu zel în școli, licee, universități, în pofida dificultăților de orice fel, muncesc pentru a crește noi și noi generații de tineri cu o deschidere spre atâtea lumi și culturi câte limbi cunosc. Chiar daca în prezent observăm o schimbare a accentelor în atitudinile față de activitatea de învățător în școli și licee sau în cea de profesor într-o universitate, toți cei care au pășit pe acest făgaș rămân fideli alegerii și încurajează studierea limbilor străine la orice nivel al sistemului de învățământ din țara noastră.

Ne bucurăm în acest demers de relațiile de durată care ne leagă de numeroase instituții de învățământ, școli, colegii, licee, sprijinul de bază mai ales în vederea organizării stagiilor profesionale pentru viitorii învățători. Totodată, simțim susținerea asociațiilor profesorilor de limbă engleză, de limbă franceză, de limbă germană, de limbă spaniolă din Republica Moldova, în co-funcionare cu ambasadele Marii Britanii, SUA, Franței, Germaniei (burse DAAD pentru profesori și studenți), cu Alianța Franceză din Moldova și Agenția Universitară a Francofoniei (diverse proiecte de formare a profesorilor sau stagii pentru viitorii profesori în țările francofone). Ambasada Italiei în Republica Moldova contribuie de mai mulți ani formarea specialiștilor de limbă italiană, concentrată în crearea unui Centru de limbă italiană, asigurat cu echipamentul și sursele didactice necesare pentru o studiere cu succes a limbii și culturii acestui spațiu cu o pondere deosebită pentru cultura europeană. Și studierea limbii spaniole se bucură de sprijinul ambasadei Spaniei la București, al Institutului Cervantes, al agenților economici spanioli stabiliți în republica noastră, care au contribuit împreuna la echiparea Centrului de Hispanistică, unic în țara noastră. Astfel, pe lângă parcursul didactic, studenții facultății acumulează numeroase competențe necesare pentru activități de cercetare științifică, înscriindu-se în formarea de lingvist și de mediator intercultural.

La o distanță de peste treizeci de ani, facultatea a trecut printr-o nouă provocare, motivată de schimbările produse în societatea noastră. Ne referim la deschiderea mai vastă spre formarea traducătorilor și interpreților de care avea nevoie țara în condițiile noi de funcționare a societății, atrasă masiv în viața socio-polotică internațională. Acest proiect de anvergură a fost susținut din start de organisme și instituții internaționale care au finanțat proiecte de formare a traducătorilor în Republica Moldova: Uniunea Latină, Ambasada Franței, Alianța Franceză din Moldova, Agenția Universitară a Francofoniei, universități din Franța, Belgia, Elveția, Spania, România, Canada. Prin noua specialitate a fost posibil de integrat în parcursul academic studierea unor limbi noi pe piața muncii din Republica Moldova: din anul 1996 sunt studiate cu diferită periodicitate limbile chineză, arabă, poloneză, turcă; mai târziu intervine limba japoneză, limba suedeză, limba portugheză. Prin proiectele de co-finanțare susținute de Fundația Soros a fost procurat echipamentul necesar pentru sala de simulare a traducerii simultane. Cadrele didactice de la departamentul respectiv au beneficiat de formări pentru aplicarea în procesul de predare a NTIC în serviciul traducătorilor și interpreților. Rolul acestei profesii a sporit odată cu întroducerea de către Ministerul Justiției a examenului de acreditare profesională pentru traducătorii și interpreții care colaborează cu organele și instituțiile de drept. Mulți dintre absolvenții acestui program activează în prezent cu succes în instuții de stat și private, în proiecte internaționale, în birouri de traducere.

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine oferă formările la cele trei cicluri universitare: licență, masterat, doctorat, iar actualitatea studiilor este garantată prin armonizarea permanentă a tuturor programelor de studii la sistemul european de formare universitară, dar și la oportunitățile oferite de piața muncii din țară și din regiune. Acest lucru devine posibil mai ales datorită mobilităților academice de diferită durată (studii și stagii la licență, masterat, doctorat), deschise pentru toți universitarii noștri.

Dacă Vă întrebați de ce aţi alege Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, ar exista mai multe răspunsuri:

Pentru că suntem siguri că succesele noastre comune pot contribui la construirea unei societăți mai bune, mai bogate în toate sensurile termenului.

Pentru că suntem convinși că studiile la facultatea noastră vă incită în a merge mai departe, spre o carieră reușită.

Pentru că suntem conștienți de faptul că profesorii și studenții facultății noastre se integrează într-o echipă în care, de comun, este posibil de găsit răspunsuri la probleme care vin din diverse spații, diferite limbi și diferite culturi.

Pentru că avem mereu în vizor calitatea învățământului în vederea formării noilor generații de oameni dotați cu cele mai bune idei și instrumente pentru o carieră reușită.

Pentru că vrem să ne bucurăm împreună și întotdeauna de succesul nostru comun.купить краснуюпродажа совместимых картриджейэндопротезирование суставов германияноутбук купитькарданные лед светильники